Hitri načini odločanja

Ploske hierarhije in decentralizirane strukture v podjetju nam omogočajo hitro odločanje. Tako po eni strani ustvarjamo osnovo za učinkovito in stroškom prilagojeno delo, po drugi strani pa sodelavkam in sodelavcem omogočamo hiter vzpon po karierni lestvici. Poleg tega vodilna mesta praviloma zasedajo ljudje, ki so bili že predhodno zaposleni v našem podjetju.