Ekološka kakovost pri HOFERju

Čedalje več potrošnikov se zdravo prehranjuje, zato želijo kupovati zdrava in okolju prijazno pridelana živila. Zdravje naših kupcev in prijazen odnos do narave sta nam zelo pomembna, zato že od leta 2006 v naših trgovinah ponujamo izbrane izdelke iz ekološke pridelave, pri čemer se njihovo število vztrajno veča. Poleg naraščanja povpraševanja se zavedamo tudi posebne odgovornosti pri pridelavi ekoloških živil, kar dokazujemo z lastno kakovostno ekološko blagovno znamko Natur aktiv. Tudi naši dobavitelji ekološko pridelanih izdelkov se vneto zavzemajo za okolju prijazen in trajnosten način kmetovanja in pridelave. V skladu s strogimi ekološkimi standardi proizvajajo visokokakovostne izdelke.

Načela ekoloških standardov, ki so zakonsko urejeni po vsej Evropi:

  • Ekološki kmetovalci gnojijo izključno z organskimi gnojili in ne uporabljajo kemično sintetiziranih sredstev za varstvo rastlin ali sredstev, proizvedenih z gensko tehnologijo.
  • Ekološko poljedelstvo ohranja rodovitnost tal, preprečuje bolezni in razvoj škodljivcev ter skrbi za ohranjanje biološke raznovrstnosti v naravi.
  • Ekološko poljedelstvo je namesto uvajanja novih tehničnih ukrepov za lažje kmetovanje usmerjeno k spodbujanju naravnega ravnovesja in odpornosti tal, rastlin in živali ter s tem k ohranjanju biološke aktivnosti v naravi.
  • Zahteve Uredbe Sveta o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov veljajo za celotno proizvodnjo ter predelavo in označevanje ekoloških kmetijskih proizvodov.
  • K temu spadajo tudi predpisi na področju živinoreje, ki določajo predvsem stalen dostop živali do površin na prostem, hleve, ki zagotavljajo njihovo dobro počutje, ter krmljenje živali z ekološkimi krmili.
  • Da se vse te predpise upošteva, najmanj enkrat na leto preverijo pristojni organi za nadzor oz. izvajalci nadzora. Vsako podjetje, ki kakor koli sodeluje pri pridelavi, logistiki ali prodaji ekoloških izdelkov in je bilo vključeno v nadzor, mora imeti veljavno dokazilo o nadzoru.

Natur aktiv – ime pove vse!

Že od leta 2006 pod visokokakovostno blagovno znamko Natur aktiv ponujamo ekološke izdelke, ki jih kmetovalci pridelujejo skladno z določili Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007, nadzorujejo pa organi, ki so za to pristojni. V svojo ponudbo izdelkov znamke Natur aktiv sprejemamo samo zanesljive izdelke z nespremenljivo kakovostjo, ki jih dobavitelji lahko dobavljajo v zadostni količini. Že od nekdaj se zavzemamo za neoporečnost ekoloških živil, zato naše zahteve presegajo zakonska določila. Tako že od uvedbe naše ekološke blagovne znamke tesno sodelujemo z neodvisno zunanjo organizacijo, ki je članica avstrijskega združenja ARGE Bio-Regionen. Naši dobavitelji izdelkov za znamko Natur aktiv morajo spoštovati varnostne standarde združenja ARGE, kar v našem imenu preverja zunanja organizacija za zagotavljanje kakovosti. Izkušeni neodvisni strokovnjaki iz ekološke panoge redno in nenapovedano obiskujejo naše in njihove dobavitelje. Nadzor nad določili vse do ravni pridobivanja surovin pa zagotavlja, da so tudi zunaj EU upoštevana visoka merila izvajanja evropske uredbe.