Pridelano brez genskega inženirstva

Organizacija ARGE Gentechnik-frei je začrtala stroge smernice za pridelavo in proizvodnjo izdelkov ter izvaja reden nadzor, kar omogoča varnost in preglednost za potrošnika in proizvajalca. Sistem označevanja ji omogoča verodostojno nagrajevanje živil, ki so pridelana brez uporabe genskega inženirstva.