Konsument

Potrošniška revija Konsument je s svojimi preverjanji izdelkov najpomembnejši tiskani glasnik avstrijskega Združenja za informiranje potrošnikov (Verein für Konsumenteninformation – VKI). Je edina medpanožna revija na avstrijskem trgu, ki potrošnike vsak mesec obvešča tako o izdelkih in storitvah kot tudi o informacijah v zvezi z varstvom pravic potrošnikov. Revija Konsument se nedvomno bistveno razlikuje od drugih revij, saj je v celoti brez oglasov, kar ji omogoča neodvisnost pri ocenjevanju in osredotočanje na potrebe potrošnikov.