GS

Leta 1979 uvedena oznaka GS pomeni preverjeno kakovost in označuje izdelke, ki ustrezajo zahtevam nemškega zakona o varnosti naprav in izdelkov. Potrošniku pove, da je izdelek preveril nevtralen tehnični organ (npr. inštitut TÜV), odobren na državni ravni. Oznaka GS, ki jo lahko podelijo strojem, ročnemu orodju, igračam, električnim in gospodinjskim napravam ali pohištvu, predstavlja dodaten varnostni ukrep, ki presega minimalne zakonske zahteve.