GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. je zasebna gospodarska organizacija, ki od konca 90. let prejšnjega stoletja po vsem svetu uveljavlja prostovoljne standarde za pridobitev certifikata kakovosti na področju kmetijskih izdelkov. Zahteve standarda so zmanjšanje škodljivih vplivov kmetijstva na okolje, manjšo uporabo zdravil in fitofarmacevtskih sredstev ter uvedbo ukrepov za varnost in zdravje ljudi in živali.