Ekološki znak EU

Enoten ekološki znak EU obstaja od sredine leta 2010. Označuje izdelke in živila, ki v skladu s po vsej Evropi veljavnimi smernicami za ekološko pridelavo vsebujejo vsaj 95 odstotkov sestavin iz ekološkega kmetijstva. Ekološke kmetije strogo nadzorujejo za to usposobljeni organi, ki redno preverjajo, ali te upoštevajo po vsej Evropi veljavne predpise in npr. ne uporabljajo mineralnih dušikovih gnojil in kemičnosintetičnih pesticidov. Znak je torej sinonim za ekološko pridelavo in vrsti primerno rejo živali.